Mascle de Vespa velutina, Color anòmal en Vespa velutina nigrithorax. Color anómalo en Vespa velutina nigrithorax. Totografia de Jordi Novell

Niu embrionari de Vespa velutina amb un mascle.

Un dels primers nius embrionaris capturats aquest 2020, ens ha portat les dues primeres curiositats de la temporada. Una ja coneguda, l’altra per nosaltres inèdita.

El niu en qüestió es va retirar el dia 22.05.2020 i la data estimada que va iniciar-se, el 02.04.2020.

Al moment de retirar-lo, disposava tant sols de 16 cel·les. Tenia la reina, una obrera, 4 opercles, 9 larves, i 3 ous.  I la obrera ens mostra el que fa dos anys anem detectant en diversos nius de la zona del Baix Montseny, es tracta de la coloració anòmala del cap.

Un cop posat el niu en captivitat, als dos dies, neix un mascle. En aquets 4 anys que porto de retirada i estudi de nius, mai he vist un mascle tant prematur en el cicle d’un niu. Aquest mascle també mostra el patró de color del cap modificat.

El naixement d’aquest mascle ha fet que consultés a diversos entomòlegs, experts en V. velutina.  El resultat, que tampoc tenen constància del naixement d’un mascle tant prematur.

Els primers mascles, sempre els hem detectat just al final del cicle dels nius primaris. Això fa que ens preguntem,  per quin motiu el niu embrionari ja ha generat un mascle?. 

En principi no té sentit, ja que la reina el que necessita es incrementar el nombre d’obreres que participin, sobretot, en la construcció del niu i alimentació de les larves.  En canvi els mascles, no fan cap d’aquestes tasques.   I no sé si pot tenir relació amb aquest naixement tant prematur, el fet que la reina es va morir a les dues setmanes de tenir el niu en captivitat, (circumstància que en altres nius en observació, no m’ha succeït mai). O bé l’explicació també podría estar en la climatología d’aquestes últimes setmanes.

A les fotografies podem observar la coloració anòmala del cap i el final de l’abdomen del mascle.

Enllaç a la primera entrada del patró de color anòmal.

https://vespavelutina.controldeplagues.cat/2019/11/23/variacions-en-el-patro-de-color-de-la-vespa-velutina-nigrithorax-al-baix-montseny/

Antoni armengol Coll.  Maig del 2020