REPRODUCCIÓ

La reina despertarà de la hivernació aproximadament a principis-mitjans de març, tot dependrà una mica de la temperatura, i les oscil·lacions d’aquesta. Tant bon punt aquesta reina tingui construït un niu embrionari, farà la primera posta, el cicle que va des de la posta de l’ou, la larva i la pupa sol durar uns 48 dies, a partir d’aquí i quan ja tingui una trentena d’obreres, marxarà aprop per construir un niu secundari, es allà on la reina es dedicarà exclusivament a la posta d’ous, fins  entrat l’hivern. En aquest període en un niu poden haver nascut unes 50000 vespes. En començar l’hivern els mascles, les obreres i la reina fundadora es moriran, i les femelles fecundades (entre 200-500) per niu l’abandonaran per hivernar, i a la primavera següent cada una començarà un cicle nou. Els nius ja no es tornen a reutilitzar mai.

Els diferents estadis del cicle de la vespa velutina nigritorax, fFotografia Antoni Armengol