REPRODUCCIÓ

La reina fundadora de la nova colònia, despertarà de la diapausa, aproximadament a principis-mitjans de març.  Tot dependrà una mica de la temperatura, i les oscil·lacions d’aquesta.
El primer que farà la reina, serà cercar un espai per a la construcció del niu embrionari. Immediatament  començarà per la construcció d’un pèndol amb diverses cel·les on ja farà les primeres postes. Paulatinament, anirà començant la protecció exterior per a mantenir millor i més estable,  la temperatura dels ous.
El cicle que va des de la posta de l’ou, larva, pupa, i naixement de la vespa sol durar uns 48 dies.  Quan la reina,  ja disposa de vàries obreres, aquest niu el passem a anomenar primari. Però tot i el canvi de nom, estem parlant del mateix niu.

A partir d’aquí i quan ja tingui varis centenars d’obreres, en la majoria de casos (no sempre), aquestes construiran a  prop el niu definitiu, que anomenem secundari.     Així durant un parell de mesos tenim activitat als dos nius,  fins que al primari ja no queden vespes per a néixer. 
En aquest niu secundari,  la reina seguirà dedicant-se exclusivament a la posta d’ous. Fins aproximadament ben entrat l’hivern (cicle molt variable entre nius), aquí no manen les dates, si no les temperatures i les variacions diürnes i nocturnes d’aquestes. 
A mitjans d’octubre comença l’aparellament de mascles i futures reines.

Posteriorment, els mascles, les obreres i la reina fundadora es moriran, i les femelles fecundades, que son les futures reines, (entre 200-500) per niu, l’abandonaran per hivernar. 

Aquest procés de col·lapse del niu secundari es pot donar en un període molt variable en que deixa anar tongades de futures reines, i que pot anar de principis de novembre a ben entrat el Gener. Un variable que afecta a aquest procés, és la mort de la reina,  que es pot produir per moltes causes.  Un altra variable, és que la reina ja no tingui capacitat per fer postes d’ous fecundats. Llavors el niu en uns 40 dies, pot entrar en col·lapse, ja que dels ous que posin les obreres, sols en naixeran mascles. 
En el cas de detectar nius durant aquest període encara que no veiem activitat exterior, recomanem fer una comprovació d’activitat i si en disposa neutralitzar-lo.

A la primavera següent cada reina començarà un cicle nou. Els nius de la temporada anterior, ja no es tornen a reutilitzar mai, ja que dins es formen uns fongs entomopatogens, que inicialment creixen en els excrements que han quedat dins les cel·les de cria.  Aquests fongs no permeten el creixement de les larves, de vespa.
Les obreres, també tenen la capacitat de fer postes, però en no estar fecundades, d’aquets ous sols neixen mascles.

Els diferents estadis del cicle de la vespa velutina nigritorax, fFotografia Antoni Armengol