REPRODUCCIÓ

La reina fundadora de la nova colònia, despertarà de la hivernació aproximadament a principis-mitjans de març, tot dependrà una mica de la temperatura, i les oscil·lacions d’aquesta. El primer que farà serà cercar un espai per a la construcció del niu embrionari, i començarà per la construcció d’un pèndol amb diverses cel·les on ja farà les primeres postes, i anirà començant la protecció exterior per a mantenir millor i més estable,  la temperatura dels ous, el cicle que va des de la posta de l’ou, la larva, pupa, i naixement de la vespa sol durar uns 48 dies, quan ja disposa de vàries obreres aquest niu el passem a anomenar primari.
A partir d’aquí i quan ja tingui varis centenars d’obreres, marxarà aprop per construir el niu definitiu, que anomenem secundari, on es traslladaràn totes les vespes del niu primari. Es allà on la reina seguirà dedican-se exclusivament a la posta d’ous, fins aproximadament entrat l’hivern, aquí no manen les dates, sí sobretot les temperatures i les variacions diürnes i nocturnes d’aquestes, els mascles, les obreres i la reina fundadora es moriran, i les femelles fecundades, que son les futures reines, (entre 200-500) per niu l’abandonaran per hivernar. Aquest procés es pot donar en un període molt variable que pot anar de finals d’Octubre a ben entrat el Gener. Un altra varriable que afecta aquest procés és la mort de la reina que es pot produïr per moltes causes, o que aquesta ja no tingui capacitat per fer postes d’ous fecundats, llavors el niu pot entrar en col·lapse. A la primavera següent cada reina començarà un cicle nou. Els nius de la temporada anterior, ja no es tornen a reutilitzar mai, ja que dins es formen uns fongs entomopatògens, que inicialment creixen en els excrements que han quedat dins les cel·les de cria, i que no permeten el creixement de les larves, de vespa.
Les obreres, també tenen la capacitat de fer postes, però en no estar fecundades, d’aquets ous sols naixeríen mascles.

Els diferents estadis del cicle de la vespa velutina nigritorax, fFotografia Antoni Armengol