DANYS

Els danys provocats per Vespa velutina al nostre territori els tenim en diversos fronts d’afectació.

La principal activitat efectada és l’apicultura, amb la depredació de Vespa velutina als apiaris d’abelles. Per Vespa velutina,  un apiari, els facilita la feina, així en un sol lloc tenen molts insectes a l’abast. I els facilita l’alimentació de les larves que mengen proteïna animal.

Altres danys derivats de l’activitat de Vespa velutina, els tenim al sector fructícola i vinícola. Ja que les obreres de Vespa velutina s’alimenten d’hidrats de carboni.

Un altra possible dany, es a la biodiversitat. Ja que es podrien modificar ecosistemes, per la depredació de dípters i himenòpters massivament. Aquesta afectació, però, requereix de més estudis ja que sol ser molt difícil de quantificar.  Vespa velutina tampoc és un depredador gaire àgil a camp obert.

I tenim l’alarma social, per augment del risc a picades. A més població de vespes, més risc. Però sobretot per sensacionalisme de certa premsa, i d’algunes empreses que ja els va bé espantar més del compte. 

No tots els danys son causats directament per Vespa velutina.

L’alarma social, provocada sobretot per premsa sensacionalista i algunes empreses (o falses empreses de control de plagues), que utilitzen un llenguatge molt agressiu quan parlen de Vespa velutina. Això fa que  es prenguin decisions poc encertades. Per exemple que tinguem associacions de defensa de la natura o de  les abelles, agents de policia, o protecció civil, neutralitzant nius, utilitzant biocides i mètodes no autoritzats, (molt perillosos per al medi).  Sense acreditació per poder-los manipular, sense formació, i amb sistemes i productes, que no podem fer servir ni els professionals autoritzats.
Això amb el temps també pot tenir greus conseqüències, tant per al medi com per algunes institucions.

Monitoratge de Vespa velutina

Danys a l'apicultura
Quan a l'arna ja no hi queden abelles, la Vespa velutina aprofitarà la mel. Fotografia d'Antoni Armengol