QUÈ FER SI...

HE VIST UN NIU?

El protocol de la Generalitat ha derivat als ajuntaments la gestió de que fer en el cas de detectar un niu. La diversitat d’ajuntaments i possibilitats tant econòmiques com tècniques de que disposen es molt variat. I per tant, també, els criteris de que fer amb un niu actiu. Aquests criteris, poden variar si el niu de Vespa velutina, està en espai públic o privat.  

Per tant, a vespavelutina.cat,  posem a disposició la nostra experiència, de més de 5 anys, en estudi,  retirada, neutralitzacions, de nius de Vespa velutina. En definitiva en el control de la Vespa velutina.

En el moment de la detecció  d’un niu, es important mirar de fer una fotografia, agafar les coordenades, i dades com l’alçada aproximada de on està. I sobretot no acostar-se a menys de 10 metres del niu. Si està en un lloc accessible a peu pla, o un espai de molt risc, avisar a l’ajuntament corresponent perquè marquin un perímetre de seguretat, a fi de que ningú i tingui accés, fins que es neutralitzi o retiri. 

Es molt important que si es truca directament a una empresa per a eliminar el niu de V. velutina assegurar que disposi del ROESP (Registre Oficial d’Empreses i Serveis Plaguicides).  Els hi hem de demanar sempre, si no disposen del registre no poden fer la feina, i en cas d’accident o de una feina mal feta no es tindrà cobertura legal.

VEIG MOLTES VESPES AL JARDÍ DE CASA?

Si veiem concentració de vespes per un jardí, en un arbre o en uns matolls, una plaça.. hem d’observar a distància el comportament. Mirar si el que fan es anar de flor en flor a la cerca dels sucres de les flors, i llavors marxen cap un altra lloc, o entren i surten de dins un espai com un matoll, la copa d’un arbre fruiter, fals sostre…i marquen clarament una via d’entrada i sortida de vespes, en un punt determinat, llavors potser tenim un niu amagat.

En el primer cas no hem de tenir por, no i ha risc, la vespa velutina es extremadament tranquil·la amb la presència de l’ésser humà. Així si està a la recerca de menjar, aigua, o material de construcció, sempre l’ignora. Això tampoc vol dir que la molestem, si la ignorem ella ens ignorarà sempre. TOT EL CONTRARI en la  segona opció, no acostar-nos a menys de 10 metres i avisar a l’ajuntament o una empresa especialitzada, per verificar que no tinguem un niu amagat dins la vegetació.

HE VIST UNA VESPA?

L’avís de visualització d’una Vespa velutina nigritorax, ara que l’expansió ja ha agafat mig Europa, sols es important en les zones on encara no s’ha vist mai. Servirà per  poder fer un seguiment de l’expansió de l’espècie, del moment en què això succeeix, i poder estudiar la situació. I en el cas de llocs on ja fa temps que tenen la Vespa velutina, no cal avisar, (a no ser que es faci una cerca activa de nius amb  intenció de localitzar-los).

Per tant a les zones on la Vespa velutina ja està establerta,  ens centrarem en l’avís de visualització directa de nius o de llocs que creiem hi pot haver un niu.  Ens pot ajudar la visualització de moviment de vespes que entren i surten d’un espai tancat, sigui de vegetació o construcció.

M’HA PICAT UNA VESPA?

La picada de la Vespa velutina, igual que amb els Polistes o les altres Vespes, es perillosa per a les persones al·lèrgiques. Aquestes en el cas de que facin activitats a l’aire lliure, o professionalment tinguin l’activitat en la natura, recomanem que demanin al metge de capçalera que els recepti adrenalina autoinjectable.

En cas de picada, podem tenir diferents reaccions.

Reacció Local Normal. Amb eritema de <10 centímetres al lloc de la picada, amb pruïja i inflamació dolorosa.

En cas de picada i Reacció Local Normal. Netejar la zona amb sabó i aplicar gel, si no tenim prou podem aplicar antihistamínics, o pomada de Corticoides.

Reacció Local Extensa. Amb eritema de >10 centímetres al lloc de la picada.  I pot agafar dues extremitats, no es greu si no afecta la cavitat oral, o a la cara, pot acompanyar-se de calfreds, febre o cefalea.

En cas de picada i Reacció Local Extensa, o cutània.  Antihistamínics, pomada de Corticoides, Corticoides orals o parentals, i anar al metge/urgències/o trucar al 112.

Reaccions sistèmiques o generalitzades. Poden afectar un o més sistemes allunyats del lloc de la picada. Pot tenir efectes cutanis, Gastrointestinals, respiratoris, cardiovasculars. Es poden donar un minut després de la picada o fins i tot una hora després.

En cas de reacció sistèmica o generalitzada. Adrenalina via intramuscular, i trucar urgentment al 112.

Un altre efecte de la picada pot ser en el cas de que tinguem contacte accidental amb un niu i ens piquin per defensar-lo. Llavors podem rebre diverses picades i el risc pot ser per l’efecte tòxic de múltiples picades.
Els efectes poden ser.  Disfunció hepàtica, dany miocàrdic i cerebral, distrés respiratori, coagulació intravascular, hemòlisi intravascular. Fracàs multi orgànic..

Recordeu a consultar sempre les contraindicacions dels medicaments/pomades, sobretot en infants.

Aquestes informacions sols son un resum, una primera aproximació a com actuar, per a més informació podeu consultar, a qualsevol centre mèdic o webs especialitzats com:

 www.scaic.cat    Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica

http://www.alergiaabejasyavispas.com/

 http://www.scaic.cat/docs/consells/GUIA_ANAFILAXA_14_03_27.pdf   Al final del pdf tenim mes webs recomanades amb informació.

Antoni Armengol i Coll.