LOGO vespavelutina.cat

D’on prové

Vespa velutina nigrithorax, es originària del sud est de la  Xina,  per si mateixa segurament no la tindríem mai a Europa. La primera Vespa velutina que va entrar a Europa, era una reina, estava fent la diapausa, dins d’un contenidor amb material ceràmic.  Aquest es va descarregar a  Burdeus (França) l’any 2004.

 D’una sola reina, l’expansió i adaptació al medi ha estat imparable, actualment al 2020 ja està instal·lada a tot França, Portugal, Nord d’Espanya, Itàlia, Regne unit, Alemanya, Bèlgica, i de moment es mostra intractable en la seva expansió.

Enllaç al web del Museu nacional d’història natural de França amb el mapa de l’evolució a Europa. http://frelonasiatique.mnhn.fr/biologie/#CarteProgression

Considerada espècie exòtica invasora, ja que està fora del seu hàbitat natural. Ha tingut un creixement exponencialment molt alt (com totes les invasions de vèspids), i està creant  greus danys  a l’apicultura i als conreus de fruita.  (RD630/2013 del 2 d’agost per el que es regula, el catàleg espanyol d’espècies invasores).
Considerant que el lloc d’on prové Vespa velutina trobem un clima suau, amb humitat relativa força alta, (dues variables de les més importants a l’hora de predir com anirà expandint-se). Per tant al menys a la península ibèrica tindrà unes condicions molt favorables sobretot la costa del Cantàbric i Atlàntic.  Potser serà Galícia i la costa de Portugal on l’afectació en nombre de vespers serà superior.

No perdem de vista l’origen del problema. Originat pel consumisme i una globalització mal entesa,  que genera milers de contenidors diaris, que van sense control d’un continent a l’altra. Així, si no hi fem res, ens tindrem que plantejar, si podem, o  quina ha de ser la nostra intervenció al medi, per intentar evitar-ne canvis. I com evitem portar noves espècies exòtiques que poden convertir-se en invasores, tant animals com vegetals. 

De ben segur que aviat sentirem a parlar de noves entrades, possiblement del mateix gènere.

 

Antoni Armengol