LOGO vespavelutina.cat
Previsió de nvespers de Vespa velutina

Previsió de nius de Vespa velutina per aquest 2020

En quin moment ens trobem, respecte als vespers?.  Intentem fer una previsió de vespers de Vespa velutina per aquest 2020.
Ja comencem a portar un bon històric de seguiment de la Vespa velutina, a la zona del Baix Montseny.
I Entre les dades que gestionem, tenim la geolocalització dels nius, tipus de suport (arbres, cases…) mida, també si ha estat neutralitzat, entre d’altres.

Així resumint, hem vist com es va passar de 2 vespers, el 2016, a 51 el 2017, a 152 el 2018, i la mateixa xifra el 2019.

Per tant, del primer al segon any tenim un creixement percentual molt important, i això és degut a que, després del primer any, es produeix el creixement exponencial més gran, ja que partim de pocs vespers.

El tercer any va triplicar la xifra del segon. Així, l’increment percentual respecte a l’any anterior s’ha reduït molt, a banda de que ja partim d’una xifra més alta que el 2017.  Aquí ja pot entrar en joc entre d’altres aspectes, la competència intraespecífica entre reines https://vespavelutina.controldeplagues.cat/2018/08/15/competencia-intraespecifica-entre-reines-de-vespa-velutina-nigrithorax/

I finalment, el quart any, (2019), s’ha quedat igual que al tercer. Per tant, sense creixement en nombre de vespers. En condicions normals hauríem tingut un creixement que potser ens acostés a la xifra dels 200. Però les condicions climàtiques de l’any, (primavera i estiu molt sec) i altes temperatures, (superiors als 40 graus),  va perjudicar les reines i nius embrionaris i vespers primaris, fins a morir, molts d’ells, per calor. https://vespavelutina.controldeplagues.cat/2019/08/12/nius-embrionaris-i-primaris-morts-per-calor/ . 
De no ser per aquestes condicions climàtiques, podríem pensar que la xifra entre 150-160 nius, (és potser  el seu equilibri natural). Per tant, l’expansió de la Vespa velutina, seguirà creixent.

Finalitza la campanya del 2019.

Així, finalitzem el 2019 sabent que els vespers de Vespa velutina, han patit molt per a tirar endavant. I en conseqüència,  han quedat més petits del compte, tant en la mida del niu, com de les mateixes obreres. Això ens ha fet pensar, potser,  en una producció de reines inferior al que correspondria.
Potser això afecta al resultat final de nius per el 2020.
https://vespavelutina.controldeplagues.cat/2020/01/30/vespa-velutina-resum-dels-nius-al-baix-montseny-any-2019/

Fotografía de Reina de Vespa velutina, en posició de descans, a l’inici del niu embrionari. Antoni Armengol Abril del 2020.

Com hem començat el 2020?
Ja estem veient que aquest inici de 2020 s’ha produït fins al Juny, la situació contraria al 2019.
Després del Glòria, i les pluges posteriors, mantenint un bon grau d’humitat, i unes temperatures diürnes fins a principis de juliol molt suaus. Aquesta situació climàtica, es perfecte per a l’expansió de la Vespa velutina.

Això farà que els nius comencin forts.  Ja que han disposat de molta proteïna animal i vegetal, així com nectaris i sucres. Per tant, han dedicat menys temps que altres anys a la cerca d’aliment,  i això es tradueix, en què poden dedicar més temps, a ampliar cel·les i el niu. Així, la nostra previsió,  és que els nius que es detectin a partir d’octubre, la majoria superaran els 10 pisos de galetes.

I aquí segurament observarem com els únics que no ho compleixen, son els que estiguin massa propers, entre ells, ja que tindran competència entre nius, per les fonts d’alimentació. 

Per tant tenint en compte totes les dades, podem tenir zones relativament tranquil·les de Vespa velutina, i d’altres que faran una eclosió important com a mínim en nombre de vespes, ja que els vespers, tindran molta població.
Així doncs, la tardor, es traduirà en molts avisos, per visualització de vespes, (en les heures en flor, caquis amb els fruits madurs, nesprers.. ), i evidentment a les piqueres dels apiaris.

Independentment de la quantitat de vespers que recomptarem a final de temporada. La nostra previsió de vespers de Vespa velutina, per al Baix Montseny, quedarà sobre els 210 vespers. 

Vesper secundari de Vespa velutina, juliol del 2020.    Fotografia d’Antoni Armengol

Antoni Armengol i Coll, Juliol del 2020