Patró de color anòmal en Vespa velutina nigrithorax. Antoni Armengol

Variacions en el patró de color de la Vespa velutina Nigrithorax al Baix Montseny

Com ja hem explicat altres vegades, sempre tenim el costum de treure mostres de tots els nius de Vespa velutina nigrithorax que neutralitzem. I de tant en tant tenim sorpreses, per exemple veiem coses noves que ens agrada compartir. Això ens ajuda a millorar sistemes de neutralització de nius, el trampeig i també conèixer millor l’etología de la Vespa velutina. El que ara ens ocupa son dues variacions sobretot en el patró de color de la Vespa. 

Aquesta, és una situació que ara per ara sembla anecdòtica i que potser podria tenir una explicació en el país i la zona d’origen de la Vespa velutina nigrithorax, o simplement un mecanisme de mimetisme.

El primer patró anòmal, que vaig detectar va ser al juliol del 2018, posteriorment s’ha repetit el 2019 en un parell de casos.
Es tracta d’alguna Vespa velutina nigrothorax amb el numero de franges taronges de l’abdomen ampliades.  Aquesta situació la hem vist en dos nius diferents, en un 0,5% de la població del niu.
La coloració, a cop d’ull l’hi confereix un aspecte més semblant, (sobretot en moviment), a la Vespa crabro. Un intent de mimetitzar-se amb vèspids Europeus?. No ho creiem pas.

Segurament, conseqüència de les  temperatures que ha patit la Vespa quan era en fase de pupa o simplement una anomalia puntual sense cap explicació aparent.
Poden ser algunes de les hipòtesis per donar resposta al fenomen, però en tot cas faltarien més casos i poder-los estudiar, tant al Baix Montseny com en altres indrets d’Europa per poder treure alguna conclusió.

Patró de color anòmal en Vespa velutina

A la fotografia es pot observar l’anomalia de l’abdomen d’aquesta Vespa velutina nigrithorax comparat amb un abdomen normal.

Un altra cas detectat, també es un patró de color totalment diferent al de la Vespa velutina nigrithorax.
I per mi, molt més espectacular, tot i que aquesta anomalia es més difícil d’apreciar si la vespa està volant. I és que les Vespes adquireixen un patró de color molt semblant a altres subespècies de Vespa velutina.
Aquestes observacions, han estat possible gràcies als dies d’observació de dos trossos de galetes en captivitat, extretes d’un niu secundari capturat el 15 d’octubre del 2019. 

A partir del segon dia de captivitat, de les cel·les operculades varen començar a  néixer Vespes i no totes eren iguals.
Algunes d’elles tenien patrons de color diferents a la nigrithorax i  tenien força semblances a altres subespècies de Vespa velutina. En la fotografia de sota podem observar la coloració taronjada, tant de la cara com a sobre els ulls.

En aquest cas també podem observar com algunes parts del tòrax estan tacades de color groc, que afegit al taronja del cap ja tindríem la polèmica/discussió sobre la taula, per esbrinar de quina espècie es tracta (si no fos perquè les he vist néixer de dins un niu de
Vespa velutina nigrithorax).

Aquestes Vespes van viure entre 32 i 34 dies, i durant aquest període la coloració anòmala es va mantenir estable. Dels dos trossos de galeta han nascut un total de 63 vespes de les quals 12 tenien la variació de les següents fotografies, en total un 19% de la mostra.

                                                                    Patró de color anòmal en vespa velutina nigrithorax, anomalía en color de Vespa velutina nigrithorax Patró de color anòmal en Vespa velutina nigrithorax

Fotografia de dues mostres de la Vespa velutina nigrithorax a on podem observar l’anomalia, amb tot el cap de color taronja i el groc en diferents parts del torax, que tindria que ser tot de color negre.

En aquest casos després de repassar totes les vespes amb l’anomalia al cap i torax es va observar que algunes també presentaven petites diferències respecte a la nigrithorax, en la forma de la franja taronja de l’abdomen.

                                                   

Fotografies de l’Abdomen de dues de les vespes amb l’anomalia del cap de color taronja, on podem observar certes similituds amb la Vespa velutina ardens i la Vespa velutina velutina (vespa dreta de la foto de sota).

Espècimens de Vespa velutina de la col·lecció del Museu Nacional d’Història Natural de França, provinents de diferents illes d’Indonèsia. D’esquerra a dreta; Vespa velutina sumbana, de l’illa de Sumba ; Vespa velutina ardents, de l’illa de Lombok, i la Vespa velutina velutina, de l’illa de Java. Fotografia extreta de http://frelonasiatique.mnhn.fr/biologie/

En aquesta última fotografía veiem algunes vespes que tenen parts del cos amb coloracions semblants a les vespes fotografiades al Baix Montseny. Sembla però que la Vespa velutina nigritòrax en origen, comparteix territori amb altres subespècies com la Vespa velutina auraria, la variana, i la flavitarsus. En aquets casos tant variana com auraria, presenten coloracio taronja en la totalitat del cap, i certa coloració taronja al tòrax.

Potser fer un anàlisi genètic d’aquets exemplars ens podria donar la resposta, de moment seguirem a la cerca de mes casos de patrons de color en els nius de la zona del Baix Montseny, i entre tant preparo varies entrades al blog, on en una d’elles explicaré com aquest any a la Vespa velutina nigrithorax li han afectat negativament les altes temperatures de l’estiu provocant una reducció de nius en vers el 2018.

Antoni Armengol i Coll.  Novembre del 2019