Eliminació de nius primaris de Vespa velutina

Un dels aspectes més importants que ha de tenir en compte un bon professional dedicat a la Vespa velutina, es el tractament que dóna als nius primaris, ja que no es tracta tant sols de eliminar-lo o retirar-lo, m’explicaré.

Un aspecte molt important en aquets tipus de feines, es determinar que està passant allà dins. Sols a mode d’exemple i per no fer-me pesat amb massa informació i variables, aquestes son algunes de les situacions més habituals que ens podem trobar, a l’època en què tenim el trasllat del niu primari a un secundari.

En un niu que en principi ens pot semblar un primari, poden donar-se diverses circumstàncies. 1-Pot ser un primari:
1.1 i no tenir la reina dins, però el niu encara disposa de  cel·les sense postes.
1.2 i no tenir la reina dins, però totes les cel·les son plenes, ja sigui perquè tenen postes,               larves o pupes.
1.3 i tenir la reina dins, indiferentment de l’estat de la totalitat de les cel·les.
4-Pot semblar un primari (Per les mides del niu), però realment ser l’inici d’un secundari:
4.1 amb les cel·les plenes de postes però sense la reina.
4.2 amb cel·les plenes de postes i la reina dins.
4.3 tenim cel·les que no tenen postes i no tenim la reina dins.

Recompte d’un niu primari. Fotografia d’Antoni Armengol

 

Una variable molt determinant en el cas dels nius primaris la marquen els meconis,  la quantitat que pot contenir-ne una cel·la, i la diferència d’aquets entre les diferents galetes, serà però la primera que ens marcarà la data d’inici del niu, però això ho explicaré en un altra entrada.

Aquestes en definitiva, son les circumstàncies més habituals que ens hem trobat, i és important per un professional, tenir clar quina situació tenim en cada niu, un cop retirat, perquè això pot condicionar diverses actuacions a fer posteriorment, i que ens poden ajudar a capturar la reina, en cas de que no estigui dins el niu, o ens pot ajudar a detectar un niu primari/secundari proper.  En el nostre cas tots els nius primaris o inici de secundaris retirats que no tenen la reina dins, dediquem uns dies de seguiment i diferents tècniques, a fi de poder-la localitzar.

 

Si un professional no sap determinar amb exactitud, aquestes situacions, potser es que no es un professional en el control de plagues i tampoc de la Vespa velutina,  simplement, és un exterminador o neutralitzador de nius, però de Vespa velutina…no en sap pas massa cosa, i poc valor afegit i bona informació, aportarà als seus clients, i menys dins el sector de control de plagues, poca aportació a la d’ampliar i compartir coneixement per a la millora del seu control, en tots els àmbits (coneixement de l’insecte, tècniques d’aplicació, productes, riscos, pedagogia, o donar bona informació a la premsa…) Aquestes empreses seran les que amb informacions falses les utilitzaran sobretot als ajuntaments mal informats, per a pressionar-los i que es precipitin en prendre decisions errònies.

Niu primari, que tenia opcions de progressar a secundari al mateix espai. Fotografia d’Antoni Armengol.

Altres dades que podem concloure sempre després de la retirada d’un niu, es amb exactitud el dia que va començar la construcció del mateix, i per tant el temps que  porta allà. I sempre es interessant el recompte de galetes, nombre de cel·les, diàmetre del niu, gruix del recobriment, la quantitat aproximada de meconis, ous, larves, pupes, i vespes, mida de les obreres i si ja tenim mascles, l’olor del niu, el lloc on l’han construït (tipus de suport, alçada), quines fonts d’alimentació ha tingut, o té més properes, el color predominant del material de construcció, i d’altres que en definitiva ens poden ajudar a entendre millor aquest insecte.

Per tot això l’època de retirada de nius primaris es molt important en l’estudi de la Vespa velutina, representa poder aprofitar la informació que ens dona la vespa o desaprofitar-la en favor d’altres depredadors que es fan passar per a grans experts.

 

 

Antoni Armengol i Coll, Vespa velutina, Agost del 2019