Reina de Vespa velutina nigrithorax

Competència intraespecífica en Vespa velutina

Aquest 2019 mirarem d’aproximar-nos a altres paràmetres i comportaments de la Vespa velutina.

Encara tenim algunes incògnites, una d’elles, és  la competència intraespecífica en Vespa velutina. Així en aquest moment que anem localitzant nius embrionaris/ primaris, i podem disposar de obreres aprofitem per anar incorporant-les a un niu que ja disposa de reina i obreres pròpies.

Així, hem anat incorporant al niu embrionari de Vespa velutina, i en diferents dies fins a 10 obreres de 8 nius diferents.  En tots els casos han estat acceptades immediatament i incorporades a les tasques del niu.

Això ens permetria poder afirmar que, la depredació entre reines, de nius embrionaris/primaris, i la usurpació de nius, pot correspondre a una manera de mirar de fer-se més fortes en un territori determinat.
Però aquesta manera de fer-se més fortes, no sols per la eliminació de la reina d’un altra niu i així tenir menys competència per a l’aliment. També perquè així, la reina guanyadora, segurament incorpora al seu niu, les obreres de la reina perdedora.
  
Amb la competència intraespecífica en Vespa velutina,, la reina guanyadora, accelera el creixement de la seva colònia. Guanya temps, i velocitat de construcció, en un moment on les poblacions dels nius, encara son de poques desenes d’individus. Per tant  tindrà més possibilitats d’assegurar-ne la supervivència.

També hem incorporat unes obreres que per problemes amb les ales no poden volar.  Aquí el que ha passat, es que no les han acceptat, no han passat a formar part del niu.   Per tant no s’han incorporat a cap tasca, tot i que l’actitud de les obreres i reina, es deixar-les fer per als voltants del niu. Aquestes obreres, s’alimenten i veuen, han viscut un promig de 32 dies, però no han entrat en contacte ni participat de cap tasca del niu.

Antoni Armengol i Coll, Maig del 2019.