Reina de Vespa velutina nigrithorax

Competència intraespecífica en Vespa velutina

Aquest 2019 mirarem d’aproximar-nos a altres paràmetres i comportaments de  Vespa velutina.

Jo no en tinc cap dubte, però encara tenim algunes incògnites, respecte a la  competència intraespecífica en Vespa velutina. Així en aquest moment que anem localitzant nius embrionaris/ vespers primaris, i podem disposar de obreres aprofitem per anar incorporant-les a un vesper que ja disposa de reina i obreres pròpies.

Així, hem anat incorporant al vesper primari de Vespa velutina, i en diferents dies fins a 10 obreres de 8 vespers diferents.  En tots els casos han estat acceptades immediatament i incorporades a les tasques del vesper.

Això ens permetria poder afirmar que, la depredació entre reines, de nius embrionaris/vespers primaris, i la usurpació de nius, pot correspondre a una manera de mirar de fer-se més fortes en un territori determinat?.
Però aquesta manera de fer-se més fortes, no sols per la eliminació de la reina d’un altra niu i així tenir menys competència per a l’aliment. També perquè així, en realitat la reina guanyadora, segurament incorpora al seu vesper, les obreres de la reina perdedora.

Amb la competència intraespecífica en Vespa velutina, la reina guanyadora, accelera el creixement de la seva colònia. Guanya temps, i velocitat de construcció, en un moment on les poblacions dels vespers, encara son de poques individus. Per tant  tindrà més possibilitats d’assegurar-ne la supervivència.

També hem incorporat unes obreres que per problemes amb les ales no poden volar.  Aquí el que ha passat, es que no les han acceptat, no han passat a formar part del vesper.   Per tant no s’han incorporat a cap tasca, tot i que l’actitud de les obreres i reina, es deixar-les fer per als voltants del vesper. Aquestes obreres, s’alimenten, i han viscut un promitg de 32 dies, però no han entrat en contacte ni participat de cap tasca del vesper.

El fet de que tinguem aquesta competència, no vol dir que no tinguem vespers molt propers, o que això substitueixi la tasca de realitzar trampeig per a reines.

Però si que ho podem fer servir per potenciar l’eliminació de reines fundadores.

Antoni Armengol i Coll, Maig del 2019.