Vespa velutina i virus de les ales deformades, DWV.

Aquest 2018 també ha estat un any de sorpreses en dos dels nius que hem tingut en observació durant diversos mesos.  I es que hem pogut observar el naixement de diverses vespes amb el que segurament és el virus de les ales deformades DWV, associat a la varroa, (1)

Una de les vespes que hem pogut observar des del moment del naixement, ens ha donat diverses dades, una que ni la reina ni les obreres l’han fet fora del niu, un altra es que ha viscut 30 dies, quasi els mateixos que les vespes sanes, durant aquets dies ha participat en tasques dins el niu, i ha estat alimentada per les larves i cuidada per les altres vespes.

Vespa velutina i DWV virus de les ales deformades

Fotografía de la Vespa velutina amb les ales deformades, DWV. Antoni Armengol, Maig del 2018

 

(1)Bortolotti, Laura & Felicioli, Antonio & Sagona, Simona & Mazzei, Maurizio & Forzan, Mario & Cilia, Giovanni. (2018). First detection of replicative deformed wing virus (DWV) in Vespa velutina nigrithorax. Bulletin of Insectology. 71. 211-216.

https://www.researchgate.net/publication/329034703_First_detection_of_replicative_deformed_wing_virus_DWV_in_Vespa_velutina_nigrithorax

1 comentari a “Vespa velutina i virus de les ales deformades, DWV.”

  1. Pingback: La Vespa velutina construeix un niu amb cera. – Vespa Velutina

Els comentaris estan tancats.