LOGO vespavelutina.cat

Vespa velutina Baix Montseny 2018

Vespa velutina Baix Montseny 2018

Aquest 2018 hem pogut fer un bon seguiment de molts nius, mesurar les alçades, determinar tipus de ubicació que han triat per fer-lo, si han estat neutralitzats o no, quina mida fan, despenjar-ne i analitzar-los.
També com en el 2017 hem fet el seguiment tant dels nius neutralitzats i no despenjats, com dels localitzats quan ja no tenien activitat, a fi de determinar el moment en què les Mallerengues Carboneres decideixen trencar-lo per accedir a les larves i pupes que queden dins.

En els quadres següents tenim un resum de les ubicacions i alçades quadre Q1, cal recordar que aquestes dades son sobre els nius detectats, que segurament tenim molts nius amagats que mai localitzarem.

Segurament la diferència real de nius ubicats entre arbres que els cau la fulla i els que no els cau, no és la mateixa que a les dades recollides, simplement es que uns son molt més fàcils de localitzar que d’altres.

Quadre Q1

         Ubicació

Alçada en

metres

   Percentatge  % de

total

                 Seguiment sobre 148 nius
Vegetació<16Romegueres, Arbust
Frondoses<1530Roures, Alzines, Verns, Oms, pollancres, platanus.
Frondoses>1543Roures, Platanus, pollancres, Oms.
Resinoses<154Pins, Avets
Resinoses>152Avets
Fruiters<42Cirerer, Caqui
Marges<22Al costat de camins transitats
Terra 1Enterrat
Construccions 10Cases, Ponts, Antenes de comunicacions, Coberts,

Quadre Q2

Ubicació de més a menys quantitat%   Ubicació de més a menys quantitat%
Roure25 Alzina2
Platanus25 Avet2
Pollancre15 Antena de comunicacions1
Arbust (1-2 metres d’alçada)5 Pont (AVE)1
Pi4 Fals sostre1
Ràfec de cases4 Terra1
Acàcia3 Romeguera1
Cobert3 Lledoner1
Marge2 Om1
Fruiters2 Vern1

Vespa velutina Baix Montseny 2018: Fotografíes de diversos nius secundaris.

  Vespa velutina en un pi. Niu secundari Vespa velutina, niu secundari en un avet   Niu de Vespa velutina en un pont de l'AVE

Antoni Armengol i Coll  Març del 2019