2016 Primer contacte amb la vespa Velutina

 

La primera vespa velutina a Sant Celoni la vaig observar al setembre del 2016, en un nespler,  (Eriobotryajaponica)un dels arbres preferits de les Velutines,  ja que l’identifiquen amb el seu lloc d’origen. A partir d’aquí la visita obligada per tot el poble als espais on tenim aquets arbres, i la vespa velutina apareix en tots ells. Aquí comença la feina de posar en un mapala trajectòria del vol de les vespes, i després de unes setmanes d’observació i sobreposant els mapes, s’observen clarament dues zones on podria ser que tinguéssim un niu de vespa velutina. En aquets moments ens posem en contacte amb els agents rurals per facilitar-los la informació, es va detectar aquest primer niu prop de la guarderia municipal, en direcció al Pallerola, a dalt d’un (Platanus) a uns 25 metres d’alçada, i dins una de les dues àrees marcades.

En aquest moment l’actuació ideal hagués estat eliminar, i retirar el niu per evitar que es multipliqués, i evitar o endarrerir l’aparició de nous nius a la zona del pertegàs el 2017, i  sobretot dins el nucli urbà, al final l’ajuntament  assessorat per agents rurals, va decidir de no fer res, deixar que el niu faci el seu cicle i retirar-lo un cop no tingui activitat.

L’altra niu de la zona es va detectar adins la riera de Gualba, una zona molt arbrada i prop del parc mediambiental de Gualba, segons agents rurals ja no tenia activitat en el moment de la detecció.

Al final el 2016 va finalitzar amb aquets dos nius detectats que  varen completar el seu cicle biològic, i a l’espera de quina serà l’evolució per al 2017 a la zona el Baix Montseny.