DANYS

Els efectes de la vespa velutina al nostre territori els tenim en diversos fronts d’afectació. Per una banda la més vistosa son els atacs als apiaris d’abelles, ja que a la recerca de proteïna els facilita la feina, i en un sol lloc tenen molts insectes i per tant acceleren l’alimentació de les larves i gasten menys energia en la cerca de menjar.  Un altra afectació es a la biodiversitat, ja que es podrien modificar ecosistemes, per la depredació de dípters i himenòpters massivament. Un altra afectació la tenim en els fruiters, ja que la vespa necessita de la fruita madura per a la seva alimentació.

FOTO 12 BR
Després d’eliminar totes les abelles, la vespa velutina es menja la mel, fotografia Antoni Armengol