DANYS

Els efectes de la vespa velutina al nostre territori els tenim en diversos fronts d’afectació.

Per una banda la més vistosa a l’apicultura, amb els atacs als apiaris d’abelles. Per a la Vespa velutina,  els facilita la feina, i en un sol lloc tenen molts insectes. Així, per l’alimentació de les larves, tenen menys despesa d’energia. 
 
Un altra afectació es a la biodiversitat, ja que es podrien modificar ecosistemes, per la depredació de dípters i himenòpters massivament. Aquesta afectació, però, requereix de més estudis ja que sol ser molt difícil de quantificar.

Un altra afectació la tenim en els fruiters, ja que la vespa necessita de la fruita madura per a la seva alimentació.

I tenim l’alarma social, per augment del risc a picades, a més població de vespes, més risc.  

No tots els danys son causats directament per la Vespa velutina.

L’alarma social, provocada sobretot per premsa sensacionalista i algunes empreses (o falses empreses de control de plagues), que utilitzen un llenguatge molt agressiu quan parlen de la Vespa velutina. Això fa que  es prenguin decisions poc encertades. Per exemple que tinguem associacions de defensa de la natura o de  les abelles, policia, protecció civil, neutralitzant nius, utilitzant biocides no autoritzats, (molt perillosos per al medi).  Sense acreditació per poder-los manipular, sense formació, i amb sistemes que no podem fer servir ni els professionals autoritzats. 
Això amb el temps també pot tenir greus conseqüències, tant per al medi com per algunes institucions.

Tot sovint les Vespes velutines, aprofiten les caixes per a fer-hi el niu embrionari/primari.
Quan a l'arna ja no hi queden abelles, la Vespa velutina aprofitarà la mel. Fotografia d'Antoni Armengol