ALIMENTACIÓ

Les vespes adultes, bàsicament s’alimenten de hidrats de carboni, treuen el seu aliment tant de flors com de fruita madura, i també reben energia en forma d’aminoàcids que els subministren les larves del niu, en un intercanvi de menjar. La obrera caçarà insectes per subministrar la proteïna que necessita la larva per poder completar el seu cicle. Aquests insectes seran aproximadament i depèn de la zona on estigui el niu un 90% insectes entre Dípters i Himenòpters, la resta poden ser orugues, aranyes.. fins i tot poden tallar carn de cadàvers de mamífers, o de peix.

FOTO 8br
Vespa Velutina Nigritorax, fotografia Antoni Armengol
FOTO 8a br
Vespa velutina depredant apis Mellifera Fotografia Oscar Aldama