ALIMENTACIÓ DE LA VESPA VELUTINA

L’ alimentació de la Vespa velutina,  varia segons la fase del cicle de l’insecte. Així tenim, que en primer lloc, les obreres i mascles necessiten molts sucres, i proteïna vegetal. Aquesta alimentació, es complementa amb aminoàcids que els proporcionen les larves per trofal·laxi, en un intercanvi de menjar.

En segon lloc, les larves necessiten proteïna animal. Que els hi serà facilitada per les obreres, bàsicament caçant insectes. Aquests insectes seran aproximadament i depèn de la zona on estigui el niu, majoritàriament  entre Dípters i Himenòpters, la resta poden ser orugues, aranyes.. fins i tot poden tallar carn de cadàvers de mamífers, ocells  o de peix. 

La facilitat a l’accés de proteïna per a les larves, serà un dels condicionants més importants en el creixement del niu. Ja que l’alimentació de les larves, és la tasca que les obreres no poden deixar de fer. Tenim dos aspectes molt importants a tenir en compte, en aquesta cerca de la proteïna. El primer, el temps fins aconsseguir-la. Així per exemple, no és el mateix caçar en un apiari d’abelles, que tenir que cercar un insecte al medi. En segon lloc, tenim el temps de preparació. Ja que a la larva li han de donar el menjar preparat en forma quasi de gelatina. Així la obrera no estarà el mateix temps en preparar el tòrax d’un lepidòpter, que el d’una abella o vespa.

Una larva de V. velutina durant el període de larva, pot necessitar l’equivalent entre 14 i 16 tòrax d’abelles de la mel per a poder passar a pupa i completar la metamorfosi.

Per a més informació al respecte a l’alimentació de la Vespa velutina, podeu entrar al següent enllaç.     https://vespavelutina.controldeplagues.cat/2019/04/27/150-dies-amb-la-vespa-velutina

Vespa velutina i Nespler
Vespa Velutina Nigritorax, fotografia Antoni Armengol
FOTO 8a br
Vespa velutina depredant apis Mellifera Fotografia Oscar Aldama