Resum de dades d’afectació per Vespa velutina nigrithorax al Baix Montseny II 2018

Aquest 2018 hem pogut fer un bon seguiment de molts nius, mesurar les alçades, determinar tipus de ubicació que han triat per fer-lo, si han estat neutralitzats o no, quina mida fan, despenjar-ne i analitzar-los.
També com en el 2017 hem fet el seguiment tant dels nius neutralitzats i no despenjats, com dels localitzats quan ja no tenien activitat, a fi de determinar el moment en què les Mallerengues Carboneres decideixen trencar-lo per accedir a les larves i pupes que queden dins.

En els quadres següents tenim un resum de les ubicacions i alçades quadre Q1, cal recordar que aquestes dades son sobre els nius detectats, que segurament tenim molts nius amagats que mai localitzarem.

Segurament la diferència real de nius ubicats entre arbres que els cau la fulla i els que no els cau, no és la mateixa que a les dades recollides, simplement es que uns son molt més fàcils de localitzar que d’altres.

Quadre Q1

         Ubicació Alçada en

metres

   Percentatge  % de

total

                 Seguiment sobre 148 nius
Vegetació <1 6 Romegueres, Arbust
Frondoses <15 30 Roures, Alzines, Verns, Oms, pollancres, platanus.
Frondoses >15 43 Roures, Platanus, pollancres, Oms.
Resinoses <15 4 Pins, Avets
Resinoses >15 2 Avets
Fruiters <4 2 Cirerer, Caqui
Marges <2 2 Al costat de camins transitats
Terra 1 Enterrat
Construccions 10 Cases, Ponts, Antenes de comunicacions, Coberts,

Quadre Q2

Ubicació de més a menys quantitat %   Ubicació de més a menys quantitat %
Roure 25 Alzina 2
Platanus 25 Avet 2
Pollancre 15 Antena de comunicacions 1
Arbust (1-2 metres d’alçada) 5 Pont (AVE) 1
Pi 4 Fals sostre 1
Ràfec de cases 4 Terra 1
Acàcia 3 Romeguera 1
Cobert 3 Lledoner 1
Marge 2 Om 1
Fruiters 2 Vern 1